Για έναν πιο Ριζοσπαστικό Σοσιαλισμό.

Ο Γιόζεφ Πάουλ Γκαίμπελς γεννήθηκε στη Ρηνανία το 1897. Γόνος εργατικής οικογένειας. Σπούδασε ιστορία και λογοτεχνία στη Χαϊδελβέργη. Παθιασμένος αντιαστός , μετά μια σύντομη επαφή με τον μαρξισμό , εντάχθηκε στο NSDAP το 1924 υπό τον Γκρέγκορ Στράσσερ.

Υπήρξε δεινός ρήτορας κι ένας από τους ακραίους της αριστερής πτέρυγας του NSDAP , αλλά ταυτόχρονα υποστηρικτής του Χίτλερ.

Κατά την περίοδο του Γ' Ράιχ διετέλεσε Υπουργός Προπαγάνδας με εξαιρετική επιτυχία. Υπήρξε προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών. Το 1945 , πιστός ως το τέλος στον Χίτλερ αυτοκτόνησε μαζί με την οικογένειά του.
Υπό : Γιόζεφ Γκαίμπελs


Το παρακάτω κείμενο αποτελεί επιστολή - απά­ντηση του Γιόζεφ Γκαί­μπελς προς έναν αντι­δραστικό - συντηρητικό επικριτή του. Ο Γκαί­μπελς γνώριζε πως , απα­ραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθεί το Εθνικο­σοσιαλιστικό κόμμα , ήταν η υποστήριξη της εργατι­κής τάξης και όχι ο στεί­ρος αντικομμουνισμός των συντηρητικών. Αυτή την άποψη αναλύει στο κείμενο που ακολουθεί.


Έχω τη συνήθεια να απαντώ στις προσβολές με διπλάσια αγένεια. Αν κάποιος μου φερθεί με αγένεια , εγώ του απαντώ με μεγαλύτερη αναίδεια. Αυτή τη φορά όμως δεν θα το κάνω. Το θέμα απαιτεί ψύχραιμη και λογι­κή συζήτηση. Χαίρομαι που τώρα μου δίνεται η ευκαιρία γι' αυτό. Μας λέτε ότι είστε ένας πρω­τοπόρος και παινεύεστε για τον εαυτό σας. Μας λέτε ότι αγωνιστήκατε για το κίνημα επί χρόνια , δεκαετίες ολόκληρες , και απαιτείτε σεβασμό και υποταγή από εμάς τους νεότερους.

Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω : για ποιο κίνημα και για ποια ιδέα αγωνιστήκατε για δεκαετίες ;

Και ακόμη, τι αποτέλεσμα έφεραν για το κίνημα αυτοί οι δήθεν «αγώνες» σας ;

Ήσασταν αντισημίτης στο κόμμα του φον Σόνενμπεργκ. Πολύ ωραία ! Διαβάζετε την εφημερίδα ΝΤΕΡ ΧΑΜΜΕΡ για δεκαετίες. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Ανήκατε στους Παγ­γερμανιστές στον πόλε­μο. Από το σπίτι σας βέβαια ! Μετά τον πόλεμο μπήκατε στην Ένωση Επίθεσης και Άμυνας και μετά πήγατε στο κόμμα της Ελευθερίας. Τώρα λοιπόν μας παρουσιάζε­στε σαν απόστολος της ιδεολογίας μας. Σας συγ­χωρούμε. Τι σχέση όμως έχει ο δικός σας σκοπός με το δικό μας ;

Είναι προφανής η άγνοια που έχετε για τις πολιτικές εξελίξεις στον κόσμο μετά το 1918. Η μετεξέλιξη του εθνικι­σμού σε Γερμανικό σο­σιαλισμό και η επακόλου­θη ριζοσπαστικοποίηση του σοσιαλισμού σας άφησαν τελείως ασυγκί­νητο. Ξέρω ότι πολλοί ανάμεσά μας έχουν τις δικές σας απόψεις , αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρω­ποι στο κίνημά μας που έμαθαν πολλά πράγματα μετά το 1918 και εξακο­λουθούν να μαθαίνουν μετά το 1923. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι βλέ­πουν όχι μόνο ότι ο Μαρξισμός είναι διαστρέ­βλωση του σοσιαλισμού , αλλά και ότι τα λεγόμενα «εθνικά» κόμματα και ορ­γανώσεις αποτελούν δια­στρέβλωση του εθνικι­σμού.Είναι έτοιμοι να βγάλουν τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα από αυτές τις διαπιστώ­σεις. Στρέφονται με την ίδια οξύτητα ενάντια στις απόψεις των μεσοαστών όπως και στις απόψεις των Μαρξιστών. Γι' αυ­τούς η μεσαία τάξη ( με τις διάφορες πολιτικές εκφράσεις της ) έχει χάσει το δικαίωμα να ασκεί κρι­τική στο σύστημα , ακρι­βώς όπως και ο Μαρξι­σμός , διότι τόσο η μεσαία τάξη όσο και ο Μαρξι­σμός έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία του συ­στήματος αυτού , είναι δηλαδή συνυπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση.

Στο διάβολο λοιπόν ο Μαρξισμός , διότι αποτε­λεί διαστρέβλωση του σοσιαλισμού ! Στο διάβο­λο και όλα τα λεγόμενα«εθνικά» κόμματα της δεξιάς ! Διότι αποτελούν διαστρέβλωση του εθνικι­σμού ! Αυτά είναι τα συν­θήματα που κάνουν τον σοσιαλισμό εθνικιστικό και τον εθνικισμό σοσιαλι­στικό. Για εμάς κάθε εθνι­κό θέμα συνδέεται με έναν πιο ριζοσπαστικό σοσιαλισμό. Εσείς συνε­χώς συγχέετε το σύστη­μα με τα πρόσωπα. Αλλά αυτό που αμφισβητούμε εμείς είναι το ίδιο το σύστημα και όχι τα εκά­στοτε πρόσωπα που το εκφράζουν. Εσείς μιλάτε για το «εθνικό κεφάλαιο» και εννοείτε τους «εθνι­κούς» μας καπιταλιστές ­λες και υπάρχουν τέτοιοι καπιταλιστές και δεν το ξέραμε !

Εμείς όταν μιλά­με για εθνικό κεφάλαιο εννοούμε τον πλούτο της χώρας μας , ο οποίος δεν υφίσταται σήμερα διότι οι«εθνικοί» μας καπιταλι­στές με τη βλακεία τους , τον εγωϊσμό τους και τον συμφεροντολογικό τρόπο σκέψης τους τον ξεπού­λησαν στο εβραϊκό Χρη­ματιστήριο! Μιλάμε για τον εθνικό πλούτο που είναι κρυμμένος στα θη­σαυροφυλάκια των τρα­πεζών με τη μορφή μετο­χών και ομολόγων. Τον ονομάζουμε εθνικό πλού­το διότι είναι απαραίτη­τος για τη ζωή του Έθνους και διότι σύμφω­να με τους νόμους της φύσης ο πλούτος αυτός ανήκει σ εκείνον που εργάζεται με το σώμα και το πνεύμα του. Το ποσο­στό του πλούτου που του αντιστοιχεί εξαρτάται από τη θέληση και την υπευθυνότητα της εργα­σίας του.

Μιλάτε για τους «εθνικούς» μας Γερμα­νούς καπιταλιστές σαν να πληρώνεστε από αυτούς. Μιλάτε επίσης για τις λαϊκές κοινότητες. Αλλά τι ξέρετε εσείς για ης λαϊ­κές κοινότητες ; Βλέπετε το κίνημά μας σαν το κατάλληλο μέρος για να λέτε τις μεγαλοστομίες σας, αφού δεν μπορείτε να τις πείτε πουθενά αλλού. Εμείς πιστεύουμε ότι το ιδεώδες θα ήταν η ένωση και η συνεργασία των μεσοαστών και των προλετάριων για το καλό του Έθνους.Αν όμως η μεσαία τάξη αρνηθεί τον αγώνα μας τότε θα αναγκαστούμε να στραφούμε στους προλετάριους για να ελευθερώσουμε τη Γερμανία από τα δεσμά του καπιταλισμού.Εσείς λέτε ότι είστε αντισημίτης και κατηγο­ρείτε με φανατισμό τους Εβραίους. Για εμάς ο αντισημιτισμός είναι ένα μέρος της ιδεολογίας μας , αλλά δεν είναι το παν. Οι Εβραίοι σίγουρα καταστρέφουν τα Έθνη , αλλά το κάνουν επειδή οι δικοί μας αστοί συνεργά­ζονται μαζί τους με την ελπίδα ότι θα πάρουν κι αυτοί μερίδιο από την εκμετάλλευση του λαού. Πιστεύετε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που σκέ­πτεται «εθνικά» και «πα­τριωτικά» ; Πόσο αφελής είστε !


Ο μεσοαστός είναι «πατριώτης» μόνον εφό­σον η «πατρίδα» εγγυά­ται σ' αυτόν την ησυχία του , τις δουλειές του και την ασφάλειά του. Όταν ο Εθνικισμός δεν το εξυπηρετεί πια , ο μεσοαστός γίνεται ο μεγαλύτε­ρος κοσμοπολίτης και αντι - Εθνικιστής. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στο πάθος με το οποίο η μεσαία τάξη υπερασπίζε­ται τη «δημοκρατία». Η δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από τη διε­θνή εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου από το χρηματιστηριακό κεφά­λαιο με τη σιωπηρή ανοχή της «εθνικής» μας μεσαί­ας τάξης. Η μεσαία τάξη είναι αντικομμουνιστική όχι γιατί θεωρεί τον Κομμουνισμό απειλή για το Έθνος και τις Εθνικές παραδόσεις , αλλά γιατί φοβάται ότι οι Κομμουνι­στές θα κλέψουν την περιουσία της, την ησυχία και την ασφάλειά της. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους Εθνικοσοσιαλιστές. Οι μεσοαστοί βλέπουν σε εμάς μια δικλείδα ασφα­λείας που θα τους γλιτώ­σει από τον Κομμουνισμό.

Δεν ενδιαφέρονται πραγ­ματικά για τις ιδέες μας ή για τη σωτηρία της Φυλής και του Έθνους απλά πιστεύουν ότι εμείς εγ­γυώμαστε την ησυχία και την ασφάλειά τους. Όταν η κομμουνιστική απειλή απομακρύνεται , τότε κι αυτοί απομακρύνονται από εμάς και επιστρέ­φουν στις δουλειές τους όπως και πριν.Εμείς όμως μάθαμε από τα λάθη μας και συνεχίζουμε να μαθαίνου­με. Ο σοσιαλισμός είναι ακόμα ένα απλό συναί­σθημα για μας. Πρέπει αυτό το συναίσθημα να το οργανώσουμε και να το κάνουμε πράξη. Η πίστη κινεί βουνά , αλλά μόνο η γνώση τα κινεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι θα δι­στάσουμε να πούμε ανοι­χτά ποιοι είμαστε. Πλη­σιάζει η μέρα που θα τα πούμε όλα !

Τότε θα μάθε­τε ότι εμείς δεν είμαστε η αστυνομία που προστα­τεύει τους αστούς για να έχουν αυτοί ησυχία και ασφάλεια ! Τότε θα τρομά­ξετε μπροστά στα επανα­στατικά μας αιτήματα ! Σήμερα ο λαός γνωρίζει ότι εμείς υπερασπιζόμα­στε με πάθος την Ιδέα του Έθνους. Σύντομα θα μάθει επίσης ότι εμείς βρισκόμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα για το σοσια­λισμό !


Δημοσιεύτηκε στο τρίτο τεύχος του περιοδικού «Ο Έλληνας Εργάτης» τον Ιούλιο του 2000.