Σκέψεις του Otto Strasser.

"Οι ιδέες που θα επιφέρουν την νέα τάξη που είναι ζωτική για ένα καλύτερο μέλλον και ουσιώδης για τις ίδιες τις ζωές μας είναι οι ιδέες της Γερμανικής Επαναστάσεως, οι ιδέες της:
Εθνικής Ελευθερίας
Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Διότι τούτο και ουδέν άλλο είναι το νόημα και το περιεχόμενο της Γερμανικής Επαναστάσεως: Η Ανάσταση της Δύσεως"

αναδημοσίευση από την Έρημη Χώρα