Ο Τσε για την Κύπρο.

" Η ειρηνική συνύπαρξη δοκιμάζεται με κτηνώδη τρόπο στη Κύπρο, λόγω των πιέσεων της Τουρκικής κυβερνήσεως και του ΝΑΤΟ , αναγκάζοντας τους Κυπρίους και την κυβέρνηση της Κύπρου να διεξάγουν σταθερά έναν ηρωικό αγώνα προασπιζόμενοι την εθνική τους κυριαρχία ... "

Aπο το λόγο του Τσε
στη Γενική συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών ,
11 Δεκεμβρίου 1964