Ιούλιος Έβολα.

"Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο κύριος αντίπαλος είναι η αντίληψη , την οποία , όποιος θέλει , μπορεί να την ονομάσει "εβραϊκή". Συχνά όμως, αυτή η αντίληψη υπάρχει ακόμα κι εκεί που δεν μπορεί ν' ανιχνευθεί ούτε μια σταγόνα σημιτικού αίματος."

Ιούλιος Έβολα